Artykuły z etykietą "mięso"

ASF ciąg dalszy

Siedemdziesiąty trzeci przypadek stanowi dzik odstrzelony w pobliżu miejscowości Białowieża (gmina Białowieża, powiat hajnowski, województwo podlaskie), w odległości ok. 2 km od granicy polsko - białoruskiej podaje GIW. Od padłego dzika pobrano próbki ...

Opublikowany: 04.08.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Komunikaty, Etykiety: mięso,

Polski eksport żywności nadal rozpędzony

Od stycznia do maja 2015 roku wartość eksportu artykułów rolno-spożywczych z Polski wyniosła 9,3 mld euro. W porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku jest to wzrost o około 480 mln euro, czyli o 5,5% podaje MRiRW. – Jest coraz bardziej prawdopodobne, ż...

Opublikowany: 04.08.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: mięso, drób,

Prognoza cen skupu żywca wieprzowego do grudnia 2015 r.

W 2015 r., w następstwie wzrostu wspólnotowej produkcji mięsa wieprzowego (około 0,3 mln ton) i eksportu netto produktów wieprzowych (około 0,1 mln ton w ekwiwalencie mięsa), podaż wieprzowiny w UE będzie większa niż w 2014 r. W efekcie (według KE) w 2015 r. średn...

Opublikowany: 21.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: wieprzowina, mięso,

Aktualna sytuacja cenowa na rynku drobiu

Duża podaż drobiu z produkcji krajowej oraz niższe niż przed rokiem ceny drobiu w UE wywierały presję na obniżkę cen w kraju. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2015 r. ceny skupu kurcząt brojlerów kształtowały się na poziomie znacząco niższym niż przed rokiem. Według...

Opublikowany: 20.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: mięso, drób,

Prognoza cen skupu bydła do grudnia 2015 r.

Rosnący popyt na wołowinę na świecie, m.in. ze strony krajów bałkańskich, azjatyckich (Hongkong, Chiny, Turcja) i Stanów Zjednoczonych, sprzyja utrzymywaniu się światowych cen bydła na wysokim poziomie. Wzrost cen jest jednak hamowany przez większą produkcję w Uni...

Opublikowany: 20.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: wołowina, mięso,

Prognoza cen skupu kurcząt brojlerów do grudnia 2015 r.

W drugiej połowie 2015 r. prognozuje się, że ceny skupu kurcząt brojlerów mogą wykazywać lekką tendencję spadkową z uwagi na przewidywany duży wzrost produkcji mięsa drobiowego. Biorąc pod uwagę wahania sezonowe Zespół Ekspertów przewiduje następujące pozio...

Opublikowany: 20.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: mięso, drób,

Sytuacja cenowa na rynku żywca

Wzrost unijnej, w tym krajowej, produkcji żywca wieprzowego oraz rosyjskie embargo na import wieprzowiny z UE10 spowodowały, że w 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r. unijne ceny trzody chlewnej były niższe niż przed rokiem. W maju 2015 r. w Polsce żywiec wieprzowy skupowano p...

Prywatne przechowywanie wieprzowiny – działania ARR

Mechanizm dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, uruchomiony przez KE w marcu 2015 r. w celu stabilizacji cen na unijnym rynku, został zamknięty 8 maja 2015 r. W okresie, w którym w UE przyjmowano wnioski o dopłaty do prywatnego przechowywania wieprzowiny (9 ...

Opublikowany: 09.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: wieprzowina, mięso,

Drób - handel zagraniczny

Zwiększenie popytu na rynku światowym spowodowało, że pomimo rosyjskiego embarga na import unijnego drobiu, w pierwszym kwartale 2015 r. wywóz mięsa drobiowego z UE osiągnął poziom 341 tys. ton, o 4% wyższy niż w analogicznym okresie 2014 r. Znacząco większy niż w pierws...

Opublikowany: 09.07.2015 Kategorie: Wiadomości, Z kraju i ze świata / te kategorie łączą się/, Etykiety: mięso, drób,

Handel zagranicny dotyczący wołowiny i cielęciny

Wzrost spożycia mięsa wołowego na świecie spowodował, że mimo rosyjskiego embarga na import tego mięsa z UE3 , w pierwszym kwartale 2015 r. unijny eksport asortymentu wołowego i cielęcego osiągnął poziom 133 tys. ton, o 18% wyż- szy niż w tym samym okresie 2014 r. Najwięcej woł...

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Ostatnia